Molnet

Det finns stora fördelar med att ha sina applikationer i en molnlösning, ex. flexibiliteten att skala upp existerande lösningar vid behov, underhållsmässiga fördelar samt ur ett säkerhetsperspektiv.
En molnlösning kan vara publik, privat eller en hybridlösning och det är alltid verksamhetens behov som bör styra vilken typ av lösning man väljer.

Mond kan hjälpa till med både förstudie och genomförande för att hjälpa ditt företag att dra nytta av dessa lösningar.