Detaljhandel

Detaljhandelns digitalisering fortsätter med oförminskad styrka och en allt större del av försäljningen flyttar ut på nätet på grund av förändrade kundbeteenden. Mond AB är i detta segment specialiserade på integration mellan e-handelssystem och affärssystem samt spårbarhet.