Förstudien och kravanalysen är en primär funktion för att få ett bra beslutsunderlag för införandet av IT-stödet.
Detta material medför också att osäkerheten minskas kring projektet i och med att man redan här avgränsar scoopet utifrån verksamhetens önskemål.

Rätt utförd förstudie och kravanalys minskar också risken för att oupptäckta fel hittas sent i processen, något som kan bli dyrbart för verksamheten. Genom att redan i detta skede identifiera grundkraven behandlas dessa frågor i ett tidigt stadium.

Vi är vana vid att på ett strukturerat och beprövat sätt göra detta arbete. Hör av Er för mer info om hur vi kan hjälpa till!