Nyttan med ett IT-system kan inte mätas och värderas förrän i resultatet av användningen, dvs då IT-systemet är implementerat och befinner sig i en förvaltningssituation. Det är i denna fas viktigt att följa upp systemanvändandet för att kunna göra förändringar i takt med att den verksamhet som stöds förändras.
Vi är vana vid att arbeta med förvaltningsstyrning i form av incident-, problem- samt ärendehantering och har tillgång till verktygen/metoderna för att göra detta på ett strukturerat sätt.

Grundläggande mål med systemförvaltning
• Kostnadseffektivt för verksamheten
• Ökad nytta och bättre avkastning på genomförda investeringar
• Ökad kompetens och behovsstyrd utveckling
• Användare nöjda med verksamhetsstöd
• Stabil drift och hög tillgänglighet

Några begrepp vi gärna pratar om för att leva upp till målen:
ITIL® och förvaltningsstyrning
Help Desk
Incidenthantering
Problemhantering
Ärendehantering
Releaseplanering
Konfigurationshantering
Förvaltning och utveckling i systemet livscykel
Kvalitetssäkring
Kvalitetssäkring av dokument
Kvalitetsförbättring av processer