Att digitalisera sin fabrik behöver inte vara en långdragen och kostsam historia där man dessutom riskera att fastna i en rävsax av licenskostnader och leverantörsberoende.

Med de tekniker och samlade erfarenheter som finns tillgängliga har det aldrig varit enklare att erhålla exempelvis:

 • Ökad produktivitet
 • Förbättrad kvalitet
 • Minimerat underhåll
 • Ökad spårbarhet

De lösningarna som möjliggör detta kallas MES. MES är en förkortning av Manufacturing Execution System. Vilket är ett samlingsnamn för de system som dels är en länk mellan affärssystem och automation, dels håller ihop ett flöde genom hela fabrikens operationer och processteg.

Det är funktionaliteten i MES som och binder resultat och mätvärde till sitt sammanhang, samt knyter ihop befintliga isolerade ”digitaliseringar” med varandra.
MES funktionalitet är grunden som möjliggör Industri 4.0 och ”smarta fabriker”.

Vi som jobbar på Mond har under mer än 20 års tid levererat MES åt de flesta industrier på olika generationer av tekniker. Vi bygger systemen med återanvändbarhet i antingen helt generiska moduler men moduler som finns i ett grundutförande som passar väldigt många, men enkelt kan anpassas för specifika behov.
Exempel på funktioner vi levererar:

 • Detaljplanering & prognostisering
 • Föreskrifter & recept
 • Arbetsinstruktioner
 • Produktionsstyrning & -registrering
 • Spårbarhet
 • Märkning
 • Lagerhantering & logistik
 • Datainsamling
 • Kvalité
 • Underhåll
 • Visualisering & rapporter
 • TAK/OEE & KPI:er

Med vår långa erfarenhet vet vi också vad kostsamt och tidskrävande det är att underhålla en egen tekniska plattformen, därför utgår vi alltid från en plattform baserad öppen källkod och driven av en community med tusentals medlemmar som säkerställer kontinuerlig utveckling och modernisering. Så vi kan fokusera på det som verkligen ger mervärde åt kunderna istället!

Med ovanstående förutsättningar kan vi på Mond erbjuda prisvärda lösningar som:

 • Alltid baseras på modern och innehållsrik teknik
 • Innehåller beprövad logik och modeller
 • Kan prisättas mycket konkurrenskraftigt
 • Är licensfria och alltid ägs av kunden
 • Kan vidareutvecklas och moderniseras av ”vilken programmerare som helst” med stöd från ett community

Givetvis erbjuder vi även prisvärd förvaltning om så önskas.

Vi kliver snart in i 2020 talet och vi på Mond tycker alla fabriker har rätt till åtminstone grundläggande MES funktionalitet.

Mond kallar det: Industri 4.0 för alla