Väl genomarbetade och stabila interface mellan olika system är avgörande för om företagets totala systemstöd ska fungera riktigt bra. Oavsett hur bra individuella system än må vara, så  kan det vara mycket begränsande om de inte de utbyter data på ett effektivt sätt. Normal är  det kanke ”levande transaktionsdata” det är det man främst ser behov av att integrera mellan system. Men för den typ av data som kallas ”masterdata” (recept, artikeldata, PLM, enhetliga benämningar/koder, anläggningsregister etc.) tror vi att det finns en hel del kvar att göra.  Ibland i form av en MDM- Master Data Management lösning.

Vi har en gedigen erfarenhet av att jobba med systemintegrationer för en rad olika tillämpingar och tekniker, många gånger för att utbyta produktionsdata mellan  affärssystem och produktion/logistiksystem.

Exempel på tekniker och  verktyg vi arbetat med:

  • REST
  • JSON
  • XML
  • XSD Schema
  • Message queue
  • BizTalk
  • Azure Service Bus
  • OPC