Vi brinner verkligen för utveckling och vi är alla programmerare i grund och botten. Trots att vi blivit mer ”seniora” och breddat oss kompetensmässigt (genom framtagande av lösningsförslag, kravspecifikationer, arbetsprocesser, förvaltningsstrategier etc.) har vi inte velat lämna själva programutvecklingen. Vi tror det är en styrka att ha både bredden och djupet för att kunna förstå hela kedjan i ett utvecklingsprojekt. Vårt grundläggande intresse för ny teknik gör att det blir ganska självklart för oss att underhålla båda dessa delar.

Senaste året har vi arbetat mycket med:
* Molnetlösningar (främst Azure)
* HTML5
* Bootstrap
* AngularJS
* C#
* PrimeNG
* Logic Apps
* API Management
mm.