Automatiserade tester

För att upprätthålla en felfri och stabil drift av ett företags IT-system måste man köra tester varje gång ett system byts eller uppgraderas, detta för att säkerställa att förändringen inte har någon negativ inverkan. Att utföra ett manuellt test för varje mindre uppgradering kan dock vara både kostsamt och tidskrävande, och det kanske inte finns någon intern resurs tillgänglig för att köra de omfattande tester som kommer att krävas.

Att skapa automatiserad mjukvarutestning är här en bra lösning.  Det tar mindre tid och är billigare än manuellt test, och kräver inte att användaren har specifik testkompetens. Testkörningar som måste utföras ofta med förutbestämda intervaller är mest lämpade för automatisering.