Systemutveckling

Utveckling av nya eller existerande systemlösningar. Antingen i form helhetsansvar (kravspecifikation, arkitektur, utveckling, driftsättning och förvaltning) av egna systemleveranser, eller som resurskonsulter till utvecklingsprojekt i annan regi.

Exempelvis: HTML5, Microsoft .NET, C#, C/C++, Java, Oracle, SQL Server, MySQL.

Förstudier & Rådgivning

Genomförande av förstudier, behovs-, GAP- och riskanalyser. Framtagning av lösningsförslag, kravspecifikationer, arbetsprocesser och förvaltningsstrategier etc.

Rådgivning och utvärdering vid inköp och förvaltning av IT-system/plattformar.

Integrationer

Design och implementation av systemintegrationer.

Specialitet på integrationer mellan affärssystem (t.ex. SAP, Movex M3, IFS, JDE) samt produktion/logistiksystem.

Digitalisering

Framtagande av strategier och genomförande av digitaliseringsprojekt.
Exempel på begrepp och tekniker som förknippas med digitalisering: Artificiell intelligens, IoT – Internet of things, Simulering, BigData, Machine learning, Virtual Reality, Augmented Reality, Industri 4.0