Tjänster och lösningar

Fastighetsautomation
BMS

Ett område som växer är utveckling och förvaltning av avancerad fastighetsautomation så kallade building management system (BMS). Förut minskad energiförbrukning, drifts- och underhållskostnad ger systemets data förutsättningar till att planera och dimensioner  anläggningen för att proaktivet kunna möta kommander behov. 

För att säkra kritiska infrastruktur innehåller även dessa system oerhört viktiga avvikelser och larmhantering för incidenter och avvikelser.

Här jobbar vi främst med ett SCADA-systen som heter i4scada (tidigare WEBFactory) i botten som kombineras med andra 3parts komponenter och .NET kod som komponeras i smarta lösningar som hjälper driftspersonal och fastighetsägare i sin vardag.

Produktionssystem
MES

Vi har jobbar med implementation, driftsättning och förvaltning av produktionssystem hos allt från mindre till flera av Sveriges största tillverkningsbolag. Både där standardsystem och skräddarsydda .NET system använts. Vi behärskar de flesta generationer av de .NET baserade systemen,  inklusive de där de senaste opensource lösningarna exempelvis abp.io nyttjats som bas.

 

Skapa sociogram, gör smarta klassrumsplaceringer o ställ frågor till klassen i vårt digitala verktyg. Beyondluna är tillgängligt på 7 språk och används i fler än 70 länder. All data lagras på svenska servrar och tjänsen är sedan hösten 2023 tillgängligt via Skolon portalen. Beyondluna är vårt bidrag inom Tech for good.

“I tried several tools even paid ones and I like visualization here who is the most comprehensible.

Övrigt

Genom lång erfarenhet, stort kontaktnät och etablerade samarbeten  kan vi även leverera följande:

Nätverk

PLC & Automation

Server & Operativsystem

Hårdvara

 

sv_SE