Historia

Att låsa in en kund

Monds historia tar sin start under hösten 2017 då fyra erfarna konsulter såg ett tydligt behov av att kunna hjälpa kunder på ett annat sätt än vad de kunde i sin dåvarande situation.

Gemensamt för de fyra var att de upplevde att kunderna ofta hamnade i en beroendeställning gentemot leverantören av IT-tjänsten/produkten. När det egentligen borde vara det omvända.

Sagt och gjort, i mars 2018 startades Mond.

Vi är utbytbara

Vi skriver självklart också avtal med våra kunder med gemensamt mål om långvariga relationer. Men vi vill också vara utbytbara. Du som kund ska enkelt kunna byta leverantör och inte vara inlåst i höga licenskostnader, stängda plattformar eller beroende av oss som leverantör.

sv_SE