Tjänster och lösningar

Förstudier och rådgivning

Genomförande av förstudier, behovs-, GAP- och riskanalyser. Framtagning av lösningsförslag, kravspecifikationer, arbetsprocesser och förvaltningsstrategier etc. 

Rådgivning och utvärdering vid inköp och förvaltning av IT-system/plattformar.

Digitalisering

Utveckling av nya eller existerande systemlösningar, antingen i form helhetsansvar (kravspecifikation, arkitektur, utveckling, driftsättning och förvaltning) av egna systemleveranser, eller som resurskonsulter till utvecklingsprojekt i annan regi. Framtagande av strategier och genomförande av digitaliseringsprojekt.

Integrationer

Design och implementation av systemintegrationer.

sv_SE