Tjänster och lösningar

Vi är lösningsexperter inom Azure och grymma på att ta fram smarta cloud computing-lösningar till företag av alla storlekar. Med vårt team av certifierade proffs och många års erfarenhet har vi kunskapen och expertis som hjälper dig att utnyttja kraften i Azure.

Skapa sociogram och gör smarta klassrumsplaceringer i vårt digitala verktyg. Beyondluna är tillgängligt på 7 språk och används i fler än 70 länder. Massor av nya funktioner är planerade.

“I tried several tools even paid ones and I like visualization here who is the most comprehensible.

Läs mer…

Förstudier och rådgivning

Genomförande av förstudier, behovs-, GAP- och riskanalyser. Framtagning av lösningsförslag, kravspecifikationer, arbetsprocesser och förvaltningsstrategier etc. 

Rådgivning och utvärdering vid inköp och förvaltning av IT-system/plattformar.

Digitalisering

Utveckling av nya eller existerande systemlösningar, antingen i form av helhetsansvar (kravspecifikation, arkitektur, utveckling, driftsättning och förvaltning) av egna systemleveranser, eller som resurskonsulter till utvecklingsprojekt i annan regi. Framtagande av strategier och genomförande av digitaliseringsprojekt.

Integrationer

Design och implementation av systemintegrationer.

sv_SE