Tjänster och lösningar

Att digitalisera sin fabrik behöver inte vara en långdragen och kostsam historia. I Mond.MES samlar vi och paketerar våra erfarenheter och ”best practices”. Mond.MES bygger på modern och bred teknik med det genuina ramverket ABP i botten, som paketerar så väl ”best practices” inom systemutveckling som grundläggande funktionalitet för alla typer av system.

Läs mer…

Skapa sociogram och gör smarta klassrumsplaceringer i vårt digitala verktyg. Beyondluna är tillgängligt på 7 språk och används i fler än 70 länder. Massor av nya funktioner är planerade.

“I tried several tools even paid ones and I like visualization here who is the most comprehensible.

Läs mer…

Feasibility studies and advice

Genomförande av förstudier, behovs-, GAP- och riskanalyser. Framtagning av lösningsförslag, kravspecifikationer, arbetsprocesser och förvaltningsstrategier etc. 

Rådgivning och utvärdering vid inköp och förvaltning av IT-system/plattformar.

Digitisation

Utveckling av nya eller existerande systemlösningar, antingen i form av helhetsansvar (kravspecifikation, arkitektur, utveckling, driftsättning och förvaltning) av egna systemleveranser, eller som resurskonsulter till utvecklingsprojekt i annan regi. Framtagande av strategier och genomförande av digitaliseringsprojekt.

Integrations

Design och implementation av systemintegrationer.

en_GB