Tjänster och lösningar

Feasibility studies and advice

Genomförande av förstudier, behovs-, GAP- och riskanalyser. Framtagning av lösningsförslag, kravspecifikationer, arbetsprocesser och förvaltningsstrategier etc. 

Rådgivning och utvärdering vid inköp och förvaltning av IT-system/plattformar.

Digitisation

Development of new or existing system solutions, either in the form of overall responsibility (requirements specification, architecture, development, deployment and management) of own system deliveries, or as resource consultants to development projects under other auspices. Developing strategies and implementing digitisation projects.

Integrations

Design och implementation av systemintegrationer.

en_GB