Samarbete

Gigekonomin

Vi inspireras av den globala förändring av arbetsmarknaden som går under namnet ”gigekonomi”.

Gigekonomi innebär att allt fler söker sig bort från fasta anställningar, till förmån för den friare uppdragsbaserade tillvaron antingen som egenkonsulter, frilansare eller som projektanställda. Vi tror att det är i den här kategorin man många gånger finner de mest drivna, flexibla och engagerade människorna.

Samtidigt som vi tror på gigekonomin är vi lika övertygade om behoven av samarbeten med de större etablerade företagen som kan erbjuda både spetskompetenser, bredd och volym globalt där uppdragen så kräver. Det kommer helt enkelt behövas en mix i framtiden. Det är bland annat därför som vi samarbetar även med internationella större företag.
Går du i starta eget tankar? Enmansföretag, fåmansföretag eller storföretag? Tveka inte att höra av er till oss för att kolla om vi är ”samspelta”.

sv_SE